28 Şubat 2018 Çarşamba

CUMA GÜNÜ NAMAZI


Cuma günü namazı
Kul Allaha ancak Nafile ibadetlerle Yaklaşır Kulum Bana Bir Adım gelirse,ben ona Koşarak varırım.(Hadisi Kudsi) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠ Fe firrû ilâllâh innî lekum minhu nezîrun mubîn.(Ayet :Zariyat 50) Allah'a Koşunuz,muhakkak ben sizin için açık bir uyarıcıym.

   Peygamberimiz buyuruyor ki:
   “Cuma gününde bir saat vardır ki, bir müslüman namazda iken o saate rastlar da Allah’tan bir şey isterse, şüphesiz Allah onun istediğini verir.”
   Allah’ın Resülü, bu saatin bir andan ibâret olduğunu da eliyle işaret etti. '1252'
   Hz. Hüseyin’in (r.a.) oğlu babasından naklen anlattığına göre, dedesi Hz.Ali şöyle demiştir:
   “Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim: Cuma gününün tamamında namaz kılınabilir. Cuma günü güneş doğup da bir mızrak boyu veya daha fazla yükseldikten sonra bir kimse kalkıp güzelce abdest aldıktan sonra, sevabını 
   Allah’tan bekleyerek iki rekât kuşluk namazı kılar ise, Allah-ü Teâlâ onun için iki yüz sevap yazar. İki yüz de kötülüğü ondan siler.
   Bir kimse aynı işleri yaptıktan sonra dört rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ onun için cennette dört yüz derece yükseltir. 1253
   Bir kimse anlatıldığı şekilde sekiz rekât namaz kılar ise Allah'ü Teâlâ onun cennetteki derecesini sekiz yüz derece yükseltir. Ve onun bütün günahlarını bağışlar.
   Bir kimse aynı şekilde on iki rekât namaz kılar ise Allah-ü Teâlâ onun için bin iki yüz sevap yazar. Ve onun bin iki yüz kötülüğünü siler. Cennette dahi, onun bin iki yüz derecesini yükseltir.” 1253
   Ebu Salih, Ebu Hureyre’ye dayanarak Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:
   “Bir kimse cuma günü sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra, güneş doğuncaya kadar mescidde oturur, Yüce Allah’ı zikreder ise, onun Firdevs cennetinde yetmiş derecesi yükselir. Her derecesinin arası yarışa çıkan bir at hızı ile yetmiş senelik mesafedir.
Nâfi, İbn Ömer'den,
   Hz. Peygamber'in şöyle buyurmuş olduğunu rivâyet ediyor:
   "Cuma gününde cuma kılınan camiye girip
     (Cuma namazından
evvel)
   Dört rekât namaz kılan ve her rekâtında
   Fâtiha ile birlikte
   50 İhlâs-ı Şerîf
   okuyan kişiye,
   Cennetteki makamını
   görmedikçe
  (veya cennetteki makamı kendisine gösterilmedikçe) ruhunu teslim etmez (ölmez) ”1256 
  Bir kimse Cuma namazını cemaatle kılar ise, onun Firdevs cennetinde elli derecesi yükselir. Her derecesinin arası yarışa
çıkan bir at hızı ile elli senelik mesafedir."
Mücahid, İbn. Abbas' (r.a.) dayanarak Resûlullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:
Bir kimse cuma günü öğle ile ikindi arasında 
  2-  Rekât namaz
kılar ise, Rabbını rüyada görmeden dünyadan çıkmaz.
Bu arada cennetteki yerini görür ve orası kendisine gösterilir.
Bu namazın her rekâtında aşağıda belirtilen sureler ve âyetler okunur:
   Birinci rekâtta: 
   1- Kere Fatiha sûresi,
   1- Kere Âyet'el-Kürsi,
   25 - Kere Felak sûresi.
   İkinci rekâtta:
   1 - Kere Fatiha sûresi,
   1 - Kere İhlas sûresi,
 21 - Kere Felak sûresi,
 51 - Kere: La havle vela kuvvete illa billah/
Güç ve kuvvet ancak Allah'ındır” 1255
 Bir kimse cuma günü ikindi namazını cemaatle kılar ise, hepsi köle olan İsmail Peygamber soyundan seksen köle azad etmiş gibi sevap alır.
   Bir kimse cuma günü akşam namazını cemaatle kılar ise, mak- bul bir hac ve makbul bir umre sevabı alır." 1254
   
   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder