28 Şubat 2018 Çarşamba

PAZAR GECESİ NAMAZI

   Enes b. Malik’den rivâyet edilmiştir: 
   Resülullah Efendimizin (s.a.a.) şöyle buyurduğunu dinledim: 
   “Bir kimse pazar gecesi, yirmi rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ’dan çocuk isteyenlerin ve istemeyenlerin sayısı kadar Allahü Teâlâ o kimseye sevap ihsan eder. Allah-ü Teâlâ o kimseyi, kıyamet günü, güven altında olan kimselerle diriltir. Ve onu peygamberlerle birlikte cennete koymak, Allah-ü Teâlâ’ya düşer. 
   Bu namazın her rekâtında şunları okur: Bir kere
   Fatiha süresi, elli kere İhlas süresi, birer kere Muhafazeteyin 

(Felak ve Nas Süreleri).

   Yüz kere istiğfar eder, yüz kere kendisi için, ana babası için istiğfar eder.

   (Allahümmeğfir li veli valideyye)
   Yüz kere kendi gücünden ve kuvvetinden geçip yüce Allah’ın gücüne ve kuvvetine iltica eder
   (La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyy’il-azim).

   Bunlardan sonra şöyle der:
   Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü-enne Ademe safvetullahi ve fıtratihi ve İbrahim Halilullahi Azze ve Celle ve Musa Kelimullahi Teâlâ ve İsa Ruhullahi Subhanehu ve Muhammed Habibullahi Azze ve Celle/

    Şehadet ederim ki, Alıah’tan başka'ilah yoktur. Şehadet ederim ki, Yüce Allah, Adem’i seçti, yarattı. İbrahim (a.s.) Aziz Celil olan Allah’ın halilidir. Musa Yüce Allah’ın kelimidir. İsa Subhan Allah’ın ruhudur. Muhammed Aziz Celil Allah’ın habibidir.
”1258" 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder