3 Mayıs 2018 Perşembe

Eyyâm-ı Beyd ve 700 yıllık orucu

     Eyyâm-ı Beyd ve 700 yıllık orucu
   "Her kim her ayın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutsa, Hak teâlâ hazretleri, o kula, yedi yüz sene oruç tutmuş gibi sevap ita buyurur."
    Abdurrahmân Hulvânî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 490 (m. 1097)’de Şam yakınlarında Hulvan’da doğdu. 546 (m. 1151)’de vefât etti. Oğluna yaptığı nasihatlerde buyurdu ki:
    Ey oğul! Ramazan ayı dışında diğer aylarda da oruç tutmayı kendine âdet edin! Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki: (Her kim her ayın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutsa, Hak teâlâ hazretleri, o kula, yediyüz sene oruç tutmuş gibi sevap verir.) Eyyâm-ı beyd günlerinde kudretin kâfî gelirse oruç tut. Eshâb-ı kirâm her ayda tutarlardı. Ali “radıyallahü teâlâ anh” rivayet buyurdu ki: 
Bir gün Resûlullah Efendimizin yanına gittim, buyurdular ki: (Yâ Ali! Cebrâîl aleyhisselâm gelip bana dedi ki; 'yâ Resûlallah! Her ayda oruç tut!' Ben dedim ki; 'yâ Cebrâîl kardeşim, hangi günlerde tutayım?' Cebrâîl aleyhisselâm cevaben buyurdular ki: Her kim beyd günü oruç tutarsa, Hak teâlâ hazretleri, o tuttuğu orucun birinci gününe on yıl, ikinci gününe otuz yıl, üçüncü gününe yüz yıl oruç tutmuş gibi sevap lutfeder.)
Ali “radıyallahü teâlâ anh” sordu: (Yâ Resûlallah! Bu günlere niçin Eyyâm-ı beyd dediler?) 
      Cevaben buyurdular ki:
(Âdem aleyhisselam Cennetten çıktıkları zaman, vücudu birdenbire karardı. 
Cebrâîl aleyhisselam gelerek, Âdem aleyhisselâma dedi ki; 
'yâ Âdem! 
    Vücûduyun eskisi gibi beyaz olmasını istersen, her ayın 13, 14 ve 15'inci günlerinde oruç tut.' 
   ‎  Âdem aleyhisselam, bu tavsiyeyi yerine getirmekle vücudu tam olarak, eskisi gibi beyaz olmuştur.)
    Gücün, kuvvetin yerinde iken oruç tut! Zîrâ kıyâmet gününde oruç, bir güzel suret alarak, Hak teâlânın hitâbına mazhar olacak ve Hak teâlâ hazretleri, oruca diyecek ki: 
    "Ey oruç! Sen memnun olduğun şahısları alarak Cennete gir!" Daha sonra, Hak teâlâ soracak: "Ey oruç! Benden başka ne arzun varsa iste." Oruç ise, razı olduğu kimseler için muhtelif şeref ve meziyetleri Hak teâlâdan isteyip almaya da muvaffak olacak ve böylece oruç tutanlar, kıyâmet gününde yüksek bir şerefe nâil olacaklardır. 
   ‎ 
   ‎  Bu meyanda, oruç tutanlar birçok Cehennem ehline şefaat edebilme imkânına da kavuşacaklardır. Bütün bunların fevkinde olarak, oruç tutanlar 
   ‎  Peygamberimize komşu ve cenâb-ı Hakkın cemâlini görmeye de nâil olacaklardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder