3 Mayıs 2018 Perşembe

GÜN VE GECELERE ÖZEL NAFİLE NAMAZLAR

Ay Gün ve Gecelere ÖZEL NAMAZLAR
Günlük Zikirler


Haftaya özel Namazlar

Nafile Namazlar İçin Aşağıdaki Resimleri Tıklayınız  Regâib Namazı

Haftaya özel Namazlar için Aşağıdan Günlere Göre Üstüne Tıklayınız 

   
Perşembe - Pazartesi
            Orucu   
        Salatul Ümmiye

SAYFA ☆ 842 ☆

lar vesilesiyle Allah-ü Teâlâ’nın rahmetini dilerdi. Zeyd b. Ali’nin Müsned’inde naklettiğine göre, İmam Ali yağmur duasına çıkarken, müezzinlere, Kur’an hafızlarına ve bir de çocuklara önünden yürümelerini emrederdi.” 1238 
   Yıne yağmur duası münasebetiyle, insanlara oruç tutmalarını emreder ve derdi ki: “Resülullah (s.a.a.) oruçlunun duası reddedilmez buyurdu.”1239 
   Peygamber Efendimizi rüyada görmek isteyenin kılacağı namaz: 
   A’rac, Ebu Hureyre, Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı: 
    

kimse cuma gecesi iki rekât namaz kılar ise ve her rekâtında; ☆ 1-Fatiha süresini,
▪1-  kere Ayet’el-Kürsi’yi (Bakara süresinin 255. âyeti), ni
▪5-  kere İhlas süresini okuması gerekir. 
   Bu namazm sonunda, “Allahümme salli Muhammedin’in-nebiyy’il-ümmiyyi/Allah’ım, Nebiyyi Ümmi Muhammed’e salât s elam eyle’ diye okur ise, Beni rüyada görür. Hem de gelecek Cuma’ya kalmadan Beni mutlaka görür. Beni görecek kimse için dahi Cennet vardır. Onun geçmiş ve gelecek günahı bağışlanır.” 1240
    Yine Gunyetü’t-Tâlibîn adlı eserde, Hızır (a.s.)’ın İbrahim Temimi’ye Peygamber Efendimizi (s.a.a.) rüyada görmek için tarif ettiği namaz şu şekilde aktarılmıştır: 
   “Şâyet sen Resülullah (s.a.a.) Efendimizi rüyanda görmek istiyorsan şöyle yaparsın: 
   Akşam namazını kıldıktan sonra, yatsı namazını kılıncaya kadar insanoğullarından hiç kimse ile konuşma. Bundan sonra akşamla 

▪1238 Zeyd, Müsned, c.2, s.394. ▪1239 Keştîı’l-Ğumme, c.], s. 160. ▪1240 Gavs’ül-Azarn Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, 3.844. 

Sayfa ☆ 843 ☆

 yatsı arasında alışık olduğun namazı kıl. Her iki rekâtta bir kerede selam ver.

☆Her rekâtta şunları oku:
▪1- kere Fatiha süresi,
▪7 -kere İhlas süresi. 

   Bundan sonra yatsı namazını cemaatle kılarsın. Yatsı namazını kıldıktan sonra, evine gidinceye kadar hiçi kimse ile konuşma orada Vitir namazım kıl, yani evinde. 
   Uyuyacağın zamanda iki rekât namz kıl.
☆Bu namazında da şunları oku: 
▪1-kere Fatiha süresi,
▪7- kere İhlas süresi. 
    Bu namazı kıldıktan sonra, secdeye kapan. Burada yapacağın secde de, yedi kere istiğfar eyle (estağfirullah), Sonra
▪7 kere şunu oku:
“Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahüekber ve la havle ve la kuvvete illa billah’il-aliyyil-aziym/
Allah sübhandır. [Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet Yüce Azim Allah’ındır. ’ 
    Bundan sonra başını secdeden kaldır, düzgün otur. Daha sonra ellerini kaldır. Şu duayı oku:
“ Ya Hay ya Kayyum, Ya Zel-Celali vel-ikram/
[Ey evvellerin ve ahirlerin İlahı. Ey dünyanın ve ahiretin Rahman ve Rahimi.’
“ Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah.’ 
   Bundan sonra ayağa kalkarsm, ayakta dua edişin gibi dua et. 
   Bundan sonra yine secdeye kapan. Daha önceki secdende okuduğun duayı yine oku. Ve artık başını secdeden kaldır. Bundan sonra istediğin gibi uyu. Ancak uyurken kıbleye dönük ol. Resülullah (s.a.a.) Efendimize de salavat okumaya devam et.” 1241 
    Pazar günü namazı: 
Ebu Hureyre, Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı: 
    “Bir kimse pazar günü dört rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ 
▪l241 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, 8.840. 

Sayfa ☆ 844 ☆

onun için Hıristiyan erkek ve Hıristiyan kadın sayısı kadar sevap yazar. Onun için bir peygamberin sevabını verir. Bir hac ve bir ömre sevabı yazar. Her rekât namaz için dahi, bin namaz sevabı yazar Sonra Allah-ü Teâlâ onun için cennette pek güzel kokulu miskten bir şehir ihsan eder. Bu namazı kılan kimse, her rekâtında Fatiha süresinden sonra bir kere Amenerrasulü okur.” '1242
Hz. Ali, Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu an. lattı: “Pazar günü çokça namaz kılmak süreti ile yüce Allah’ı tevhid ediniz. Çünkü yüce Allah birdir ortağı yoktur. Bir kimse pazar günü Öğlen namazından sonra dört rekât namaz kılar ise ama farzını Ve sünnetini kıldıktan sonra Yüce Allah’tan ne diler ise, Yüce Allah onun bütün dileklerini yerine getirir. Nasara’nın yaptığı şeylerden dahi Allah-ü Teâlâ onu korur.
Bu namazı şöyle kılar: Birinci rekâtta, Fatiha süresi ile Secde süresini okur. İkinci rekâtta Fatiha süresi ile Mülk süresini okur. Bundan sonra teşehhüde oturur ve selam verip namazdan çıkar. Sonra kalkar iki rekât daha kılar. Bu iki rekâtta; Fatiha süresi ile Cuma süresi okur.” '1243 '
-Pazartesi günü namazı:
وعن ابهريرةرضيااللهعنه
عن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال
تعرضت الاعمل يوم الأ قوتين والخميس
فاحب أن يعرض عملى وانا صاءم
Ebu hureyre'den:
Allah Resülü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Ameller Allah’a pazartesi ile perşembe günleri sunulur. Amelimin Ben oruçlu iken sunulmasını isterim.”

1244
______________________
▪1242 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.
Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, 8.999. ▪1244 Tirmizî, No. 747; Muh. b. Yahyâ an Ebî Asım an Muh. b. Rifâ’a an Süheyl b. e. Salih an Ebîhî an Ebî Hureyre senedi ile tahric etti. 

Sayfa ☆ 845 ☆  

ابن عباس رضي ولد النبىسالله عليه وسلم  يوم الإثنينواستنبىء يوم الإثنين وخرج  مهاجرا من مكة إلى المدنية يوملاثنين وقدم المدينة يوملاثنين وتو فى يومالاثنين ورفع الحجر الا سود يوم الاثنين وفتح بدر ايومالاثنين (اليوم أكملت لكم ديتكم )

İbn Abbâs (ra)’dan: 
“Peygamber (s.a.a.), pazartesi günü doğdu, pazartesi günü peygamber oldu, pazartesi Mekke’den Medine’ye hicret etti, pazartesi günü Medine’ye vardı. Pazartesi günü vefat etti. Pazartesi günü Hacerü’l-Esved’i kaldırdı, pazartesi günü Bedr’i fethetti. Pazartesi günü “Mâide süresi"el-yevme ekmeltü leküm dîneküm"Bugün sizin dininizi tamamladım’ indi.” “1245
Ebu Zübeyr’in anlattığına göre; Cabir b. Abdullah (r.a.), Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır: 
“Bir kimse güneş yükseldikten sonra iki rekât namaz kılar ise Allah-ü Teâlâ onun bütün günahlarını bağışlar. Bu namazın her rekâtında şunları okur: Bir kere Fatiha süresi, bir kere Ayete’l-Kürsi, birer kere Felak, Nas ve İhlas surelerini okur. Selam verdikten sonra, on kere Allah-ü Teâlâ’dan bağışlanmasını diler. On kere dahi, Resülullah (s.a.a.) Efendimize salâvat okur.” "1246
Enes b. Malik’ten (r.a.) alarak, Sabit Benani, Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır: 
“Bir kimse pazartesi günü anlatılacağı şekilde on iki rekât namaz kılar ise, kıyamet günü o kimse şöyle çağırılır: “Falan oğlu falan nerededir? Gelsin yüce Allah’tan sevabını alsın.’ Bu kimseye verilecek ilk sevap bin hülledir. Sonra başına taç giydirilir ve kendisine şöyle denir: “Cennete gir.’ 
_________________________
▪1245 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr’de; Ahmed, l, 277; Müsâ b. Dâvud an İbn Lehî’a an Hâlid b. e. İmrân an Haneş es-San’ânî an Ibn Abbâs senedi ile tahric etti. 
▪1246 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.999. 

Sayfa ☆ 846 ☆

Bu kimse cennete girerken bin melek karşılar. Her melekte onun için bir hediye vardır. O kimse için hazırlanan, bin tane nurdan sarayı gezdirilinceye kadar onunla beraber olurlar.
Bu namaz şöyle kılnır: Her rekâtnda bir kere Fatiha süresi, bir kere Ayet’ el-Kürsi okunur. Namaz bittikten sonra, on ıki kere İhlas süresini okur. On iki kere de günahlarının bağışlanması ıçin istiğfar eder.” '1247 '
Salı günü namazı:
Yezid Rekkaşi, Enes b. Mailk yolu ile gelen rivâyete dayanarak Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:
“Bir kimse günün ortasında (veya güneş yükseldikten sonra) on rekât namaz kılar ise, yetmiş gün onun üzerine günah yazılmaz. Yetmiş gün içinde ölür ise, şehid olarak ölür. Yetmiş senelik günahı dahi bağışlanır.
Bu namazın her rekâtmda şunlar okunur: Bir kere Fatiha süresi, bir kere Ayet’el-Kürsi, üç kere Ihlas.” ”1248 '
   Çarşamba guünü namazı:
Ebu İdris Hevelâm', Muaz b. Cebel’e (r.a.) dayanarak, Resülullah Efendimizin (s.a.a.) şöyle buyurduğunu anlattı:
“Bir kimse çarşamba günü on iki rekât namaz kılar ise, Arş tarafından bir melek onun için şöyle seslenir: Ey Allah’ın kulu, amelini yenile, Allah-ü Teâlâ senin geçmişte işlediğin günahları bağışladı.’ Bu arada o kimsenin kabir azabı kaldırılır. Kabrin darlığı ve sıkıntısı kalkar. Kıyametin zorlukları ondan alınır. Her gün onun için bir peygamber ameli yazılır. Bu namazın her rekâtmda şunlar
okunur: Bir kere Fatiha süresi, bir kere Ayet’el-Kürsi, üç kere İhlas, üç kere Muhafezeteyn (Felak ve Nas süreleri)”1249'
____________________________
▪1247 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.999. ▪1248Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1000. ▪1249Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, 5.1000. 

Sayfa ☆ 846 ☆ 

Bu kimse cennete girerken bin melek karşılar. Her melekte onun için bir hediye vardır. O kimse için hazırlanan, bin tane nurdan sarayı gezdirilinceye kadar onunla beraber olurlar.
Bu namaz şöyle kılnır: Her rekâtnda bir kere Fatiha süresi, bir kere Ayet’ el-Kürsi okunur. Namaz bittikten sonra, on ıki kere İhlas süresini okur. On iki kere de günahlarının bağışlanması ıçin istiğfar eder.” '1247 '
Salı günü namazı:
Yezid Rekkaşi, Enes b. Mailk yolu ile gelen rivâyete dayanarak Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:
“Bir kimse günün ortasında (veya güneş yükseldikten sonra) on rekât namaz kılar ise, yetmiş gün onun üzerine günah yazılmaz. Yetmiş gün içinde ölür ise, şehid olarak ölür. Yetmiş senelik günahı dahi bağışlanır.
Bu namazın her rekâtmda şunlar okunur: Bir kere Fatiha süresi, bir kere Ayet’el-Kürsi, üç kere Ihlas.” ”1248 '
Çarşamba günü namazı:
Ebu İdris Hevelâm', Muaz b. Cebel’e (r.a.) dayanarak, Resülullah Efendimizin (s.a.a.) şöyle buyurduğunu anlattı:
“Bir kimse çarşamba günü on iki rekât namaz kılar ise, Arş tarafından bir melek onun için şöyle seslenir: Ey Allah’ın kulu, amelini yenile, Allah-ü Teâlâ senin geçmişte işlediğin günahları bağışladı.’ Bu arada o kimsenin kabir azabı kaldırılır. Kabrin darlığı ve sıkıntısı kalkar. Kıyametin zorlukları ondan alınır. Her gün onun için bir peygamber ameli yazılır. Bu namazın her rekâtmda şunlar
okunur: Bir kere Fatiha süresi, bir kere Ayet’el-Kürsi, üç kere İhlas, üç kere Muhafezeteyn (Felak ve Nas süreleri)”1249'
____________________________
▪1247 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.999.
▪1248Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1000.
▪1249Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1000.
 

Sayfa ☆ 847 ☆

   Perşembe günü namazı:
   İkrime yolu ile gelen bir rivâyette, İbn-i Abbas (r.a.) Resülullah Efendimizin (s.a.a.) şöyle buyurduğunu anlattı:
“Bir kimse perşembe günü öğle ile ikindi arasında iki rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ o kimseye Receb, Şaban ve Ramazan ayını oruçlu geçirmiş gibi sevap verir o kimseye Kâbeyi Muazzama ’ya gidip hac etmiş gibi sevap verir. o kimseye Allah-ü Teâlâ’ ya iman edip, O’ na tevekkül edenlerin sayısı kadar iyilik yazar. Bu namazın her rekâtında şunlar okunur:  

   BİRİNCİ rekâtında

  1- kere Fatiha süresi, yüz kere Ayet’el-Kürsi;
  İKİNCİ  rekâtında

  1- kere Fatiha süresi, yüz kere İhlas süresi.

   Bu namaz bittikten sonra, Resülullah (s.a.a.) Efendimize yüz kere salavat-ı şerife okunmalıdır.” '1250
  Cuma günü namazı:
و عن أبى هريرة رضي الله عنه قال رسولالله صللى
الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعةفيه حلق آدم وفيه أخرج منها
  Ebü Hureyre rivâyet etmiştir:
  Peygamberimiz buyuruyor ki: “Cuma günü üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısıdır. O gün Hz. Adem yaratılmış, o gün Cennet’e konulmuş ve yine o gün Cennet’ten çıkarılmıştır. ” 1251 "
وعنه أن رسولالله صلىالله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقل فيها ساعة لأ يو افقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شينا إلا أ عطاه إياه واشر بيده يقللها
Ebü Hureyre rivâyet etmiştir  
▪1250 Gavs ul- zam Abdulkadır Geylani, Gunyet’ut-Talıbın, s.1001. ▪1251  Nevevi, Riyazü’s-Salihin, Müslim’den. 

Sayfa  ☆ 848 ☆

Peygamberimiz buyuruyor ki: “Cuma gününde bir saat vardır ki, bir müslüman namazda iken O saate rastlar da Allah’tan bir şey isterse, şüphesiz Allah onun istediğini verir.”
   Allah’ın Resülü, bu saatin bir andan ibâret olduğunu da eliyle işaret etti. '1252'
Hz. Hüseyin’in (r.a.) oğlu babasından naklen anlattığına göre, dedesi şöyle demiştir:
   “Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim: Cuma gününün tamamında namaz kılınabilir. Cuma günü güneş doğup da bir mızrak boyu veya daha fazla yükseldikten sonra bir kimse kalkıp güzelce abdest aldıktan sonra, sevabını Allah’tan bekleyerek iki rekât kuşluk namazı kılar ise, Allah-ü Teâlâ onun için iki yüz sevap yazar. İki yüz de kötülüğü ondan siler.
Bir kimse aynı işleri yaptıktan sonra dört rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ onun için cennette dört yüz derece yükseltir. 1253
Bir kimse anlatıldığı şekilde sekiz rekât namaz kılar ise Allah'ü Teâlâ onun cennetteki derecesini sekiz yüz derece yükseltir. Ve onun bütün günahlarını bağışlar.
Bir kimse aynı şekilde on iki rekât namaz kılar ise Allah-ü Teâlâ onun için bin iki yüz sevap yazar. Ve onun bin iki yüz kötülüğünü siler. Cennette dahi, onun bin iki yüz derecesini yükseltir.” 1253
Ebu Salih, Ebu Hureyre’ye dayanarak Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:
“Bir kimse cuma günü sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra, güneş doğuncaya kadar mescidde oturur, Yüce Allah’ı zikreder ise, onun Firdevs cennetinde yetmiş derecesi yükselir. Her derecesinin arası yarışa çıkan bir at hızı ile yetmiş senelik mesafedir.
_______________________
▪1252 Nevevi, Riyazü’s-Salihin, Buhari ve Müslim’den. ▪1253 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s. 1001; Dârekutnî, Garâib-i Mâlik, . 

Sayfa ☆ 849 ☆

Bir kimse Cuma namazını cemaatle kılar ise, onun Firdevs cennetinde elli derecesi yükselir. Her derecesinin arası yarışa çıkan bir at nızı ile elli senelik mesafedir.
Bir kimse cuma günü ikindi namazını cemaatle kılar ise, hepsi köle olan Ismail Peygamber soyundan seksen köle azad etmiş gibi Sevap alır. Bir kimse cuma günü akşam namazını cemaatle kılar ise, makbul bir hac ve makbul bir umre sevabı alır.” 1254
Mücahid, İbn. Abbas’a (r.a.) dayanarak Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:“Bir kimse cuma günü öğle ile ikindi arasında iki rekât namaz kılar ise, Rabbını rüyada görmeden dünyadan çıkmaz. Bu arada cennetteki yerini görür ve orası kendisine gösterilir. Bu namazın her rekâtında aşağıda belirtilen sureler ve âyetler okunur:
Birinci rekâtta: Bir keere Fatiha süresi, bir kere Ayet’el-Kürsi, yirmi beş kere Felak süresi.
İkinci rekâtta: Bir kere Fatiha süresi, bir kere İhlas süresi, yirmi bir kere Felak süresi, elli bir kere La havle vela kuvvete illa billah/ Güç ve kuvvet ancak Allah’ındır.” 1255
Nâfi, İbn Ömer’den, Hz. Peygamber’in şöyle buyurmuş olduğunu rivâyet ediyor:
“Cuma gününde cuma kılınan camiye girip (Cuma namazından evvel) dört rekât namaz kılan ve her rekâtında Fâtiha ile birlikte elli İhlâs-ı Şerîf okuyan kişiye, cennetteki makamını görmedikçe (veya cennetteki makamı kendisine gösterilmedikçe) ruhunu teslim etmez (ölmez).” 1256
________________________
▪1254 Gavs’ül-Azarn Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,s.1002. ▪1255 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1002. ▪1256 Hatib, er-Ruvât, Mâlik, ’den garib olarak. 

Sayfa ☆ 850 ☆

    Cumartesi günü namazı: 
   Said, Ebu Hureyre yoluyla gelen rivâyette, Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı: 
“Her kim anlatılacak şekilde, cumartesi günü dört rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ onun okuduğu her harf için bir hac ve bir umre sevabı yazar. Yine okuduğu her harf için bir sene gece namaz kılmış, gündüz oruç tutmuş gibi sevap ameli yazılır. 
Okuduğu âyetlerin her harfine bir şehid sevabı verilir. Kendisi Yüce Allah’ın Arş’ı altında peygamberlerle ve şehidlerle beraber olur. 
Bu namzın her rekâtında şunlar okunur: Bir kere Fatiha süresi, üç kere Kâfirün süresi. 
Namazı bitirip selam verdikten sonra Ayet’el-Kürsi’yi okur.” 1257 
Pazar gecesi Namazı: 
  Enes b. Malik’den rivâyet edilmiştir: 
  Resülullah Efendimizin (s.a.a.) şöyle buyurduğunu dinledim: 
  “Bir kimse pazar gecesi, yirmi rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ’dan çocuk isteyenlerin ve istemeyenlerin sayısı kadar Allahü Teâlâ 0 kimseye sevap ihsan eder. Allah-ü Teâlâ o kimseyi, kıyamet günü, güven altında olan kimselerle diriltir. Ve onu peygamberlerle birlikte cennete koymak, Allah-ü Teâlâ’ya düşer. 
  Bu namazın her rekâtında şunları okur: Bir kere Fatiha süresi, elli kere İhlas süresi, birer kere Muhafezeteyn (Felak ve Nas Süreleri). Yüz kere istiğfar eder, yüz kere kendisi için, ana babası için istiğfar eder. (Allahümmeğfir li veli valideyye) yüz kere kendi gücünden ve kuvvetinden geçip yüce Allah’ın gücüne ve kuvvetine iltica eder (La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyy’il-azim). 
_______________________
▪1257 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1004. 

Sayfa  ☆ 851 ☆

     Bunlardan sonra şöyle der: Eşhedü en
la ilahe illallah ve eşhedü-enne Ademe safvetullahi ve fıtratihi ve İbrahim Halilullahi Azze ve Celle ve Musa Kelimullahi Teâlâ ve İsa Ruhullahi Subhanehu ve Muhammed Habibullahi Azze ve Celle/Şehadet ederim ki, Alıah’tan başka'ilah yoktur. Şehadet ederim ki, Yüce Allah, Adem’i seçti, yarattı. İbrahim (a.s.) Aziz Celil olan Allah’ın halilidir. Musa Yüce Allah’ın kelimidir. İsa Subhan Allah’ın ruhudur. Muhammed Aziz Celil Allah’ın habibidir.”1258"
  -Pazartesi gecesi namazı:
  A’maş yolu ile gelen bir rivâyette, Enes b. Malik (r.a.), Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:
  “Bir kimse, anlatılacağı gibi dört rekât namaz kılar ise, Yüce Allah’tan bir dilekte bulunur ise, Yüce Allah onun dileğini yerine getirir. '
  Bu namazı şöyle kılar: Birinci rekâtında: Bir kere Fatiha süresi, on kere İhlâs süresi; ikinci rekâtında: Bir kere Fatiha süresi, yirmi kere İhlâs süresi; üçüncü rekâtında: Bir kere Fatiha süresi, otuz kere İhlâs süresi; dördüncü rekâtında: Bir kere Fatiha süresi, kırk kere İhlâs süresi okur. Bundan sonra teşehhüde oturur ve selam verir.
  Daha sonra şunları okur: Yetmiş beş kere İhlâs süresi, yetmiş beş kere, kendisinin ve ana babasının bağışlanmasını Yüce Allah’tan diler. Yetmiş beş kere Resülullah (s.a.a.) Efendimize salavat okur.
  Bu namazın adına “Hacet namazı’ denir.'1259'
  Ebu Umâme (r.a.) yolu ile gelen bir başka rivâyette ise, Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:
  “Bir kimse anlatılacağı şekilde pazartesi gecesi iki rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ onun adını cennet ehli kimseler arasında yazar, isterse o cehennem ehli kimselerden olsun. Açıktan işlediği
__________________________
▪1258 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1004. ▪1259 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1005

Sayfa  ☆ 852 ☆

günahları bağışlanır. Okuduğu her âyet sayısı kadar hac ve umre sevabı yazılır. Namaz kıldığı bu pazartesiden öbür pazartesiye kadar ölür ise, şehid olarak ölür. Bu namazın her rekâtında şöyle okur: Bir kere Fatiha süresi, on beş kere İhlâs süresi.
Selam verdikten sonra on beş kere Ayet’el-Kürsi’yi okur ve on beş kere Allah-ü Teâlâ’dan bağışlanmasını diler.” 1260
-Salı gecesi namazı:
Peygamber Efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmuştur:
“Bir kimse salı gecesi on iki rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ onun için cennette bir ev yapar. Enine boyuna onun genişliği dünyanın yedi katıdır.Bu namazm her rekâtında şunları okur: Bir kere Fatiha süresi, beş kere Nasr süresi.”1261"
Çarşamba gecesi namazı:
Resülullah (s.a.a.) Efendimiz şöyle buyurmuştur;
“Bir kimse çarşamba gecesi iki rekât namaz kılar ise, her semadan yetmiş bin melek iner. Kıyamet gününe kadar o kul için sevap yazarlar.
Bu namazda şunlar okunur:
Birinci rekâtında:
Bir kere Fatiha süresi,
on kere Felak süresi;
ikinci rekâtında:
Bir kere Fatiha süresi,
on kere Nas süresi.”1262"
    Perşembe gecesi namazı:
Ebu Salih yolu ile gelen rivâyette, Ebu Hureyre, Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:
▪1260 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1005. 1261 Gavs’üI-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s. 1006. ▪1262 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, 5.1006

Sayfa  ☆ 853 ☆

“Bir kimse akşamla yatsı namazı arasında kılacağı iki rekât namazın her rekâtında; bir kere Fatiha süresi, beş kere Ayet’el-Kürsi, beş kere İhlâs, beşer kere Muhafezeteyn(Felak ve Nas süreleri) okumalıdır.
Namaz bittikten sonra, on beş kere Allah-ü Teâlâ’dan günahları bağışlanmasını dilemelidir.
Bir kimse bu şekilde kıldığı namazın sevabını ana babasının ruhuna bağışlar ise, onların hakkını ödemiş olur. İsterse onlara dünyada asi gelmiş olsun.
Bu namazı kıldığı takdirde, Allah-ü Teâlâ o kimseye sıddıklara ve şehitlere ihsan eylediği sevabı ihsan eyler.'1263'
Cuma gecesi namazı:
Cabir b. Abdullah (ra), Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:
“Bir kimse tarifi yapılacağı şekilde akşamla yatsı arasında on iki rekât namaz kılar ise, geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutup da on iki sene ibadet eden kimseye verilen sevabı alır. Bu namazın her rekâtında şunları okur: Bir kere Fatiha süresini, on kere İhlâs süresini.”1264"
Kesir b. Seleme yolu ile gelen rivâyette; Enes b. Malik (r.a.) Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır: “Bir kimse cuma gecesi yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra iki rekât sünnet, sonra dört rekât namaz kılar, her rekâtında; bir kere Fatiha süresi, bir kere İhlâs süresi, birer kere Muhafezeteyn okur ise, daha sonra Vitir namazını da kıldıktan sonra sağ yanına yatar uyur ise,
Kadir gecesini ihya edip ibadetle geçirmiş gibi sevap alır.'1265'
________________________
▪1263 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1006
▪1264 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1007.
▪1265 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1007. 

Sayfa  ☆ 854 ☆

Cumartesi gecesi namazı: 
Enes b. Malik (ra) yolu ile gelen rivâyette; Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır: 
“Bir kimse cumartesi gecesi akşamla yatsı arasında on iki rekât namaz kılar ise, Allah-ü Teâlâ onun için cennette bir saray yapar. Mü’min olan her erkek ve her kadına sadaka vermiş gibi sevap alır. Yahudilik belasından dahi emin olur. Ve artık onu bağışlamak Allah-ü Teâlâ’ya düşer.'1266' 
▪1266 Gavs ’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.1008. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder