15 Nisan 2018 Pazar

Kifaye Yardım Namazı

   Bu namaz iki rekâttır. Hangi vakitte istenirse kılımr. Bu namazın her rekâtmda şunlar okunur:

   Bir kere Fatiha süresi,
   On kere ihlas süresi,
   Elli kere

فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم

   “Feseyekfıkehumullahu ve hüves-Semiu’l-Alim/Onlara karşı
  
   Allah sanayeter. O işitendir, bilendir” âyeti kerimesi. Namazı bitirip selam verdikten sonra şu dua okunur: “Ya Rahman, ya Mennan, ya Hannan,

    Ey her dille tesbih edilen, ey elleri hayırla açılan,

   Ey Muhammed’e (s.a.a.) Ahzab vakasında yetişen,

   Ey İbrahim’e (a.s.) ateşte yetişen,

  Ey Musa’ya (a.s.) Firavun’da yetişen,

   Ey İsa’ya (a.s.) zalimlerde yetişen,

   Ey Nuh’a (a.s.) tufanda yetişen,

   Ey Lut’a (a.s.) kavminin kötülüğünde yetişen,

   Ey her şeye yetişen ama Kendisinin böyle bir şeye ihtiyacı olmayan,

   Ey Hz. Aişe’ye yetişen, Ey Asiye’ye yetişen,

   Büyük belalarda bana yetiş, Senin İsm-i Azam’ ınla olduktan sonra, ne bir şeyden korkarım, ne de bir şeyden çekinirim.”

   Böyle dua eden kimsenin imdanına Allah yetişir. Onun derdine deman ihsan eder. Namazı esnasında ondan şerri def eder. "1220"
________________________
▪1218 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr’de. ▪1219 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.1016. ▪1220 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.1015. 


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder