15 Nisan 2018 Pazar

Arefe Günü NAMAZI

https://img.webme.com/pic/b/buyukislamilmihalii/Arefe Namazi.png
    
 
   Ebu Hureyre, Resülullah (s.a.a.) Efendimizin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: 
 
   “Arefe günü, öğle ile ikindi arasında dört rekât namaz kılınır. Bu namazın her rekâtında Fatiha süresinden sönra, elli kere ihlas süresi okunur. Allah-ü Teâlâ bu namazı kılan kimselere şu ihsanları yapar: 
 
    Kendisi için bir milyon sevap yazar. Kur’an’da bulunan harf sayısı kadar onun için cennet derecesini yükseltir. Bu derecelerden birinin diğerine uzaklığı beş yüz senelik yoldur. Allah-ü Teâlâ o kimseyi, Kur’an’daki harflerin sayısı kadar huri kızı ile evlendirir. Her hurinin yanında yetmiş bin sofra vardır ki, inci yakut işlemelidir. Her sofrada yetmiş bin çeşit yeşil kuş eti vardır. Soğuklukta kardan daha soğuktur. Tatlılıkta baldan daha tatlıdır. Kokuda miskten daha güzel kokuludur. Onun pişmesinde ne ateş vardır, ne de demir. 0 kimse bunları yerken ilk başta nasıl lezzet alırsa, sonunda da öyle lezzet alır. Böylece bıkıp usanmadan yer durur. Daha sonra oradakilerin sofrasına bir kuş konar ki, iki kanadı kırmızı yakuttan, gagası altındandır. Bu kuşun kanatları sayısı yetmiş bin tanedir. 
 
   Oraya gelen bu kuş, öyle güzel bir sesle seslenir ki, onun gibisini hiç kimse duymamıştır. 
 
   Şöyle seslenir: “Merhaba ey Arefe gününü ihya edenler! ’ 
 
   Bu kuş oradakilerden her birinin tepesine düşer. Onun her kanadının altından yetmiş türlü yemek çıkar. O kimse bunlardan bıkığp usanmadan yer. Sonunda o kuş, çırpınır uçar gider. 
 
   O kimse kabrine konulduğu zaman, Kur’an’daki harflerin sayısı kadar kendisine nur aydınlığı gelir. O kimse bu nur sayesinde, Kâbe-i Muazzama’yı tavaf edenleri görür. Onun için kabrinde iken cennetten bir kapı açılır. Cennet’te kendisi için hazırlanan o kadar çok sevap ve ikram görür ki, dayanamayıp şöyle  der: Rabbim kıyameti oldur.”1212” 
 
▪1212 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.694. Hibetullah, Şeyh ebu Ali 
 
   Gavsü’l-Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, Gunyetü’t-Tâlibîn adlı eserinde, Hasan Basri, Ali b. Ebi Tâlib, İbn Mesud yoluyla gelen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.a.)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: 
 
   “Arefe günü iki rekât namaz kılınır. Bu namazın her rekâtında, üç kere Fatiha süresini okunmalıdır. Fatiha süresine Besmele okuyarak başlanmalıdır. Amin diyerek bitirilmelidir. Sonra Kâfirün süresini üç kere okur. Bir kere de İhlas süresini okur. Her süreye başlarken Besmele okumayı unutmamalıdır. Bu namazı kılan kimse için Allah-ü Teâlâ şöyle buyurur: Şahit olunuz Ben bunun günahlarını bağışladım.” 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder