13 Nisan 2018 Cuma

Kadir Gecesi Namazı

 
  -Kadir gecesi namazı:

   Kadir gecesi hakkında Kur’an’da müstakil bir Süre vardır. Cenab-1 Hakk bu gecenin yüceliğini müstakil bir süre ile kullarına haber veriyor. Kadir gecesinin en büyük özelliği Şudur: Allah Kur’anı Azimüşşan’ı indirmeye bu gece başlamıştır.

إنا أنزلناه فى ليلةللقدر (١)

   “Muhakkak ki, Biz onu Kadir gecesinde indirdik.

وما ادريك ما ليلة القدر (٢)

    Kadir gecesinin ne olduğunu Sana ne şey bildirdi?

ليلة القدر خير من ألف شهر (٣)

   Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

تنزل الملإاكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر (٤)

   Onda melekler ve Ruh, Rabblerinin izni ile her bir emrden iniverir.

سلام هي حتا مطلع الفجر (٥)

   O gece tan yeri ağarıncaya değin bir selâmettir.”1188"

   İmam Rıza (as.) buyurdu ki:

   “Bu, yılın ilk ayıdır. O gecede bir yılda olacak hayır, şer, zarar,
fayda, rızk ve ecel takdir olup belirlenir. İşte bu sebepten dolayı, Kadir Gecesi diye adlandırılmıştır.” “1189 '

   Cenab-ı Hakk bu gecenin mahiyetini, “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır” ifadesiyle beyan ediyor.    Bin ayı hesap edersek 83 yıllık
______________________
▪1188 Kadr: 97/1-5. ▪1189 Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Rıza, s.349.

أنس دخل رمضان فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم و فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم

   Enes (r.a)’dan:

   “Ramazan ayı girdi. Allah Resülü (s.a.a.) buyurdu: Bu ay gelip çattı. Onun içinde bin aydan hayırlı olan bir gece vardır. Kim onun (bu gecenin) hayrından mahrum olursa bütün hayırlardan mahrum olmuş olur. Onun (bu gecenin) hayrından mahrum olan, saadetten payı olmayan kimsedir.”1193"

   Hz. Ali buyurmuştur ki:

   “Fâtıma (a.s.) Kadir gecesinde hiç kimsenin yatmasına müsaade etmezdi; az yemek vermekle onların yatmamasmı sağlıyor; kendisi de bu gecenin ihyası için hazırlanıyordu. Ve buyuruyordu ki: Mahrum, bu gecenin bereketlerinden mahrum kalan kimsedir.”1194"

   Hadis-i şeriflerde de belirtildiği üzere bu geceyi en güzel şekilde herkes gücünün yettiği nispette ibadet ederek değerlendirmeli. On iki rekâtlık bir nafile namaz kılmabilir.

   Kadir gecesi namazının en azı iki rekât, ortası yüz rekât ve en çoğu da bin rekâttır. Bu namaz iki rekât kılındığı takdirde her rekâtında iki yüz âyet okunmalı, yüz rekâta kadar kılındığı zaman her rekâtında Fatiha süresinden sonra Kadir süresi ile üç defa da İhlâs süresi okunup her iki rekâtta bir selâm verilmelidir. “Allahümme inneke afüvvün tühibbu’l-afve fa’fî'annî/Allah’ım! Sen affedicisin, bağışlamayı seversin; beni affet” duası da tekrarlanmalıdır.

وعنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها قال قولى آللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنى
  
_____________________________
▪1193 İbn Mâce, No.1644; Abbâd b. el-Velîd an Muh. b. Bilâl an İmrân el-Kattân an Katâde an Enes senedi ile tahric etti.
▪1194 Deaim’ul-İslam, c.2, s.282; Prof. Dr. Haydar Baş, Hz. Fâtıma, s.100.
    Aişe (r.anha)’dan:

   Dedim ki: “Ey Allah Resülü! Kadir gecesine rastlarsam ne diyeyim?”

   “Şunu de: Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet!”1195"

   Kadir gecesi kuvvetli bir ihitimalle Ramazan ayının 27. gecesidir. Ramazan ayında farklı gecelerde olduğuna dair rivâyetler de vardır.

عبادة بن الصامت رفعه التمسوها فى العشر الأواخر فإنهافى وتر فى إحدى و عشرين أو خمس وعشرين أو سبع و عشرين أو تسع و عشرين أو فى آخر ليلة فمن قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر

    Ubâde b. es-Sâmit (ra)’dan:

   Allah Resülü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Onu son on günde, tek gecelerde arayın; yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi, yirmi dokuzuncu gecelerde yahut son gecede arayın! Kim o geceyi iman ederek, karşılığını da ancak Allah’tan bekleyerek ihya eder, sonra (o gecenin mânâsına) uygun davramrsa, geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanır.”1196"

وله أن أمارتها أنها صافية بلجنة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنا لا برد فيها ولا حرلاير مى فيها بكواكب والشمس فى صيحتها لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر 

   Ahmed’in şöyle bir rivâyeti de vardır:
_________________________
▪1195 Tirmizî 3513; Kuteybe an Ca’fer b. Sül. an Kehmes b. el-Hasan an Abdillah b. Bureyde an Aişe senedi ile tahric etti.
▪1196 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr’de ve Ahmed, V, 318, 321, 324; Abdullah b. Muh. b. Akîl an Ömer b. Abdirrahman an Ubâde asl-ı senedi ile tahrîc etti.

  “Onun alâmeti: temiz ve dibi görünen denizin derinliğinde. par-lak ve hareketsiz, ne soğuk, ne sıcak, ne de yıldızlardan uzak bir Ay. o gecenin sabahında doğan güneş ise sanki ışığı ve şuası olmayan bir dolunay.”1197"

عن واثلة بن الأ سقع رفعه لا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح

   Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr’de, Vâsile b. el-Eskâ’dan rivâyet edip, şu ilaveyi yaptı:

    Allah Resülü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “O gecede ne bulut, ne yağmur ve ne de rüzgâr vardır.”

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنا رجالأ من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أرو اليلة القدر فى في المنام فى السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى روياكم قد تواطات فى السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر

   Abdullah b. Omer (ra) şöyle demiştir: '

    Ashâbdan bazıları rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan’m son yedi gecesinde bulunduğunu gördüler. Bunun üzerine Resül-i Ekrem şöyle buyurdu: “Rüyalarmızın Kadir gecesinin Ramazan’m son yedi gecesinde bulunduğuna ilişkin olduğunu görüyorum. Buna göre Kadir gecesine kavuşmak isteyen onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın.”1198"
فى العشر الأواخر
  
    Diğer rıvayette, “Son on gunun ıçınde arasın” olarak geçmıştır."1198"
____________________________
▪1197 Ahmed, V, 324; Hayve b. Şüreyh an Bakiyye an Buhayr b. Sa’d an Hâlid b. Ma’dân as, Ubâde senedi ile tahric etti.
▪1198- Nevevi, Riyazü’s-Saıihin, Buhari ve Müslim’den. . . O' Ebü Dâvud, No. 2465; İbn Mace ettiler
▪1199 Buhârî, i’tikâf 1, II, 255; Müslim, i’tikâf No. 2, s. _830,Ebu Davud N0 2465 İbn  Mace  No. 1773; Beyhakî, IV, 315; Yünus b. Yezîd an Nâii’ an Ibn Omer asl-ı senedi İle tahric ettiler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder