12 Nisan 2018 Perşembe

Mi’rac Gecesi Namazı

   
    Receb ayının  yirmi yedinci gecesine rastlayan mübarek Mi‘rac Gecesi’nde on iki rekât nafile namaz kılınması iyi görülmüştür Her rekâtında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekâtta bir selam vermeli, sonra yüz defa. 
   “Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ila-  
he illallahu vallahu ekber” demeli. Bundan sonra, yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat ve Selam okumalıdır. 

   Gavsü’l-Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, Gunyetü’t-Talibin adlı eser'inde, Receb ayının  27. gecesi kılınan namaz ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (s.a.a.)’in hadis-i şerifi şu şekilde aktarır: 

  “Hibetullah’ın, Ebu Seleme yolundan bize verdiği habere göre; Ebu Hureyre ve Selman-ı Farisi (r.a.) Resûlullah Efendimizin (s.a.a.) şöyle buyurduğunu anlatmışlardır: Receb ayında bir gün ve bir gece vardır ki, her kim o günü oruçla, geceyi dahi namazla geçirir ise, kendisine yüz sene geceleri namaz kılanın gündüzleri dahi namaz kılanların sevabı verilir.”1180" 

   Hibetullah’ın, Hasan Basri’den rivayet ettiğine göre; 

  “Receb ayının 27. gecesi olduğu zaman, Abdullah b. Abbas sabaha itikâf niyeti ile çıkardı. Öğle zamanına kadar da namaz kılardı. Bu namazda şu sureleri okurdu: Bir kere Fatiha suresini, Birer kere Muavvezeteyn 
(Felak ve Nas surelerini),üç kere Kadir süresi ni, elli bir kere ihlas suresini. Bu namazdan soma ikindi namazma kadar dua ederdi. Bu arada şunu söylerdi: Resûlullah Efendimiz (s.a.a.) de bu gününde böyle ederdi.”1181" 
_______________________________
▪1179 Gavs’ul-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.502. ▪1180 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.553. ▪1181 Gavs’ul-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.553. 

   Râvi anlatıyor: 

  “Bize on iki rekât namaz kılmamızı emretti. Her rekâtta Fatiha süresi ile birlikte bir süre okuyordu. Namazı bitirince dört Fatiha, dört İhlâs, dört de Felak ve Nas sürelerini okudu. Dört kere, “La ilahe illallahu vallahüekber, subhanallahu velhamdülillahi vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim’, dört kere Allahu Allahu Rabbi la uşriku bihi şeyen’ , dört kere de, “La uşriku bi Rabbi ahaden’ dedi.”1182" 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder