14 Nisan 2018 Cumartesi

Aşure Günü Namazı- Aşura günü namazı:


Abdullah b. Sinan şöyle anlatıyor: 
Aşura Günü, efendim Ebu Abdullah Ca’fer b. Muhammed’in yanına gittim. Rengi solmuş, yüzünde derin bir hüznün izleri vardı. Gözyaşları inci taneleri gibi dökülüyordu. 
Dedim ki: “Ey Resülullah’m oğlu! Allah, seni hiçbir zaman ağlatmasın, niçin ağlıyorsun?” 
Bana şu karşılığı verdi: “Haberin yok mu? Hüseyin b. Ali’nin böyle bir günde hunharca katledildiğini bilmiyor. musun?” 
Dedim ki: “Efendim, bugün oruç tutmakla ilgili görüşün nedir?” 
Bana şunları söyledi: “Gecelemeksizin o günü oruçla geçir. Sevinçli olmaksızın iftar aç. Orucu tam gün tutma. Ama ikindiden bir gün sonra bir yudum su iç. Çünkü buna benzer bir vakitte Ali Resül’e karşı başlatılan savaş durdu. Onlara karşı saldırı sona erdi. O sırada şehadetleri Resülullah’a ağır gelen onlardan otuz kişi kat-
_______________________ 
 Hasan b.Ahmed Abdullah Makarri, Ebulfetih Hilal b. Muhammed b. Ca’fer Hifar, Ebulhasan Ali b. Ahmed Helevani, Musa b. İmran Belhi, Ebu Yusuf b. Musa Katan, Ömer b. Nafi, Mesud b. İbn Vasıl, Nühas b. Fehm, Said b, Müseyyeb den naklen Katâde. Bütün bu ravilerin rivâyetlcrini Ebu Hureyre’ye ulaştığını beyan etmiştir 
ledilerek yere serilmişti. Eğer Resülullah o gün yaşasaydı O’na taziyede bulunmak gerekecekti. 

Ey Abdullah b. Sinan! Bir çöle, seni kimsenin göremeyeceği bir yere git. Veya sana ait boş bir eve git. Ya da tenha bir yere gidip gün yükselmeye başladığı andan itibaren bekle, rükü ve secdelerini güzel edâ edeceğin dört rekât namaz kıl. İki rekâtta bir selam ver. İlk rekâtta Fatiha süresini ve Kafırün süresini, ikinci rekâtta Fatiha ile birlikte İhlas süresini oku. Ardından iki rekât daha kıl. İlk rekâtta Fatiha süresini ve Ahzab süresini, ikinci rekâtta ise Fatiha ile Münafîkün süresini veya Kur’an’dan kolayına gelen bir süreyi oku. Sonra selam ver ve yüzünü Hüseyin’in kabrine yattığı yere doğru çevir. Onun, onunla beraber olan çocuklarının ve ailesinin öldürülüp yere düşürüldüğü anı gözünde canlandır. Ona salât ve selam oku, katillerine lanet ederek onların yapıp ettiklerinden uzak olduğunu belirt. Böyle yaparsan yüce Allah cennetteki dereceni yükseltir, işlediğin günahları siler.” '213 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder