14 Nisan 2018 Cumartesi

Şevval Ayı içerisinde kılınan kurtuluş Namazı

Şevval Ayı namazı
 
   -Şevval ayında kılınacak kurtuluş namazı: 
 
   Enes (ra)’dan: 
 
   Allah Resülü (s.a.a.) buyurdu: “Bir kimse gece olsun gündüz olsun, her rekâtında, bir kere Fatiha süresi, 15 kere İhlâs süresi okumak süreti ile dört rekât namaz kılarsa, namazı bittikten sonra da, yetmiş kere tesbih (Subhanallah), yetmiş kere de Resülullah (s.a.a.)’e salavat okur ise, beni peygamber olarak gönderen Yüce Zât hakkı için, bu namazı kılanın kalbinden hikmet kaynakları kaynamaya başlar, 0 hikmetleri dili ile konuşur. Allah-ü Teâlâ o kimseye dünyanın derdini de devasını da gösterir. Beni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için, her kim bu namazı anlattığım şekilde kılarsa, başını secdeden kaldırmadan Allah onu bağışlar. Bu arada ölecek olursa bağışlanmış ve şehid olarak ölür. Bir kimse bu namazı yolculuk halinde kılarsa, murad ettiği yere gidişini ve dönüşünü Allah-ü Teâlâ ona kalay eder. Şâyet borçlu ise, Allah-ü Teâlâona borcunu ödemeyi kolay eyler. Şâyet bir ihtiyacı var ise, Allah-ü Teâlâ onun bu ihtiyacını yerine getirir. Beni peygamber olarak gönderen yüce Allah hakkına yemin ederim ki, bu namazı bir kul kılar ise, Allah-ü Teâlâ onun her harf ve her âyet için cennete bir mahrefe ihsan eder.” 
 
   Bu arada sorup dediler ki: “Ya Resülallah (s.a.a.) mahrefe nedir?” ' 
 
   “Mahrefe cennet bahçelerdir. Onun ağaçlarından birinin gölgesinde bir atlı yüz sene gitse, yine aşamaz” buyurdu."1207" 
________________________
▪1205 Ebü Dâvud, No. 1387; Humeyd b. Zencüye an Saîd b. e. Meryem an Muh. b. Ca’fer b. e. Kesir an Müsâ b. Ukbe an Ebî İshâk an Saîd b. Cübeyr an İbn Ömer senedi ile tahric etti. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder